Trang thương mại điện tử doctorspa.vn do Công ty Cổ Phần Thế Giới Mỹ Phẩm (Gọi tắt là TGMP) thực hiện và vận hành. Thành viên trên website là các khách hàng, người sử dụng website, cửa hàng thành viên, các tổ chức cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Thế giới Mỹ Phẩm cho phép sử dụng dịch vụ. Tất cả thành viên phải tuân thủ những điều được quy định bởi TGMP dưới đây.

Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP của chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành. Thành viên khi tham gia vào TGMP phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy chế này.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

  • Tên Miền: Trang thương mại điện tử TGMP được vận hành thông qua tên miền chính là doctorspa.vn do Công ty cổ phần Thế giới Mỹ Phẩm toàn quyền quản lý và sử dụng.
  • Định nghĩa chung:
  • Người bán: Là Công ty Cổ Phần Thế giới Mỹ Phẩm
  • Người mua: Là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng trên doctorspa.vn. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.
  • Thành viên: Bao gồm người bán, người mua hàng, đại lý, cộng tác viên và cả khách truy cập Website

II. QUY TRÌNH ĐẶT DỊCH VỤ

– Bước 1: Khách hàng tìm kiếm thông tin dịch vụ tại doctorspa.vn

– Bước 2: Khách hàng kiểm tra giá và thông tin chi tiết của dịch vụ, nếu chấp nhận sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể ấn vào nút Call to doctorspa.vn để đặt lịch sử dụng dịch vụ

– Bước 3: Nếu cần tư vấn dịch vụ, khách hàng có thể chat tư vấn trực tiếp cùng bộ phận chăm sóc khách hàng của doctorspa.vn

III. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN THÔNG TIN VÀ THỰC HIỆN

Sau khi nhận được lịch hẹn của Khách hàng, Doctor spa sẽ sắp xếp nhân sự để đón khách theo đúng lịch hẹn.

IV. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng khi đến sử dụng dịch vụ.